Giới thiệu cho bạn bè

Cân tính tiền CL-5500D

Đặc điểm nổi bậc: Cân tính tiền CL-5500D là loại cân tính tiền tiên tiến nhất hiện nay với nhiều tính năng ưu việt...

  • Bộ nhớ lưu đến 3000SP (10.000PLU)
  • Graphip LCD moduls: tên sản phẩm...
  • Máy in: in nhãn và phiếu
ctt-cl5500

Số ký tự đã nhập: