Giới thiệu cho bạn bè

Cân HAW (VIBRA-JAPAN)

Đặc điểm nổi bậc của cân...

  • Đạt độ chính xác cấp III OIML
  • ĐĐộ phân giải bên trong cao 1/30000
  • Tốc độ xử lý nhanh
z631160502670_1970962273880b7e39577fde27ee3350

Số ký tự đã nhập: