Giới thiệu cho bạn bè

Cân phân tích SJ series

Các đặc điểm nổi bậc...

  • Độ chính xác cao( độ phân giải 1/62.000)
  • Màn hình LCD lên đến (16.5mm)
  • Đếm số lượng, phần trăm
vibra-sj-300g-500x5005

Số ký tự đã nhập: