Giới thiệu cho bạn bè

Cân điện tử ô tô 80 tấn lắp chìm

Đặc điểm nổi bậc...

  • Độ chính xác cấp 3 TCVN4988-89
  • Quá tải an toàn: 150%
  • Tiêu chuẩn an toàn : IP66...
dong-quang,-can-hang

Số ký tự đã nhập: