Giới thiệu cho bạn bè

Shimadzu Auw/Auw-D/Aux/Auy Series

Các đặc điểm nổi bậc...

  • Phần mềm đo trọng lực (đo tỉ trọng)
  • Đếm số lượng, hiển thị %
  • Chức năng đo được tuổi vàng
auy-shimadzu2

Số ký tự đã nhập: