Giới thiệu cho bạn bè

Cân Vàng Shimadzu Atx/Aty Series

Các đặc điểm nổi bậc...

  • Mức cân 220g
  • Độ tuyến tính +(-)0.2
  • Độ lặp lại < or = 0.1mg
shimadzu-atx-aty-series

Số ký tự đã nhập: