Giới thiệu cho bạn bè

Cân kỹ thuật DJ-T

Các đặc điểm nổi bậc...

  • Tốc độ xử lý nhanh
  • Màn hình độ phân giải cao 1/60.000
  • Đĩa cân bằng Inox, chống sét gỉ
can-ky-thaut-dj-t-vuong-trong

Số ký tự đã nhập: