Giới thiệu cho bạn bè

Cân kỹ thuật ELB-300

Các đặc điểm nổi bậc...

  • Chế độ cân đếm, chế độ hiển thị phần trăm
  • Cho hiển thị kết quả nhanh
  • Độ phân giải nội bộ là 1/40, 000.
elb-12

Số ký tự đã nhập: