Giới thiệu cho bạn bè

Cân bàn A12ES

Đặc điểm nổi bậc:

  • Thiết bị đạt độ chính xác cấp III, OIML
  • Chính xác cao (độ phân giải bên trong: 1/15,000)
  • Mặt bàn cân 100% Inox,...
  • trừ bì, kiểm tra trọng lượng….
z626670007620_6e692cb4cbcaa68a40abfa096de60746

Số ký tự đã nhập: