Giới thiệu cho bạn bè

Cảm biến tải VLC-A110S - VMC-USA

LoadCell VLC-A110S được cấu tạo từ Inox IP67, sử dụng cho cân treo và một số cân điện tử khác...

  • Quá tải an toàn: 150 %
  • Quá tải phá hủy hoàn toàn: 300%
  • Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IP67...
vlc-110-vmc

Số ký tự đã nhập: